DSCN4869.JPG
20120317 (74).JPG
DSCN4408.JPG
20120209打里摺 (3).JPG
20120209打里摺 (7).JPG
20120308BlueStudio (3).JPG
20120209打里摺 (8).JPG
20120308BlueStudio (2).JPG
20120317 (22).JPG
 江心靜《當我遇見你》新書發表+當代書法創作展 /  2012 台中打里摺建築
 在法國南部古城克呂尼 (Cluny),一棟八百年歷史的石屋瑪哈夏莊園 (Maison Médiév),在餐桌上進行的跨國界文化藝術交流,法國藝術家Jean-Luc 用鋼筆墨汁素描與台灣藝術家江心靜的中國書法對話。
prev / next